12 Nâng ngực từ size A lên size B

18-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size B bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 29 - Chiều cao 168 cm - Cân nặng 58 kg

11 Nâng ngực từ size A lên size B

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size B bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 25 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 55 kg

10 Nâng ngực từ size A lên size B

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size B bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 29 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 52 kg

9 Nâng ngực từ size A lên size B

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size B bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 28 - Chiều cao 160 cm - Cân nặng 53 kg

8 Nâng ngực từ size A lên size B

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size B bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 42 - Chiều cao 168 cm - Cân nặng 51 kg