6 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 23 - Chiều cao 162 cm - Cân nặng 65 kg

5 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 22 - Chiều cao 154 cm - Cân nặng 46 kg

4 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 22 - Chiều cao 168 cm - Cân nặng 58 kg

3 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 22 - Chiều cao 166 cm - Cân nặng 58 kg

12 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 32 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 53 kg