2 Nâng ngực từ size A lên size C

14-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 32 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 58 kg

1 Nâng ngực từ size A lên size C

14-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 23 - Chiều cao 163 cm - Cân nặng 58 kg