11 Nâng ngực từ size A lên size C

19-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 23 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 61 kg

10 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 27 - Chiều cao 160 cm - Cân nặng 50 kg

9 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 27 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 55 kg

8 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 29 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 52 kg

7 Nâng ngực từ size A lên size C

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 37 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 53 kg