5 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 25 - Chiều cao 172 cm - Cân nặng 63 kg

4 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 26 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 56 kg

3 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 28 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 61 kg

2 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 23 - Chiều cao 152 cm - Cân nặng 44 kg

1 Nâng ngực từ size A lên size D

14-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 24 - Chiều cao 157 cm - Cân nặng 57 kg