10 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 26 - Chiều cao 168 cm - Cân nặng 65 kg

9 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 26 - Chiều cao 169 cm - Cân nặng 59 kg

8 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 22 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 53 kg

7 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 23 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 59 kg

6 Nâng ngực từ size A lên size D

16-08-2014
Nâng ngực từ size A lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 32 - Chiều cao 167 cm - Cân nặng 65 kg