9 Nâng ngực từ size B lên size C

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 27 - Chiều cao 154 cm - Cân nặng 61 kg

8 Nâng ngực từ size B lên size C

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 39 - Chiều cao 178 cm - Cân nặng 68 kg

11 Nâng ngực từ size B lên size C

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 35 - Chiều cao 160 cm - Cân nặng 54 kg

7 Nâng ngực từ size B lên size C

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 26 - Chiều cao 161 cm - Cân nặng 60 kg

6 Nâng ngực từ size B lên size C

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size C bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive - Tuổi 32 - Chiều cao 162 cm - Cân nặng 55 kg