11 Nâng ngực từ size B lên size D

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 35 - Chiều cao 154 cm - Cân nặng 47 kg

10 Nâng ngực từ size B lên size D

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 36 - Chiều cao 157 cm - Cân nặng 54 kg

9 Nâng ngực từ size B lên size D

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 23 - Chiều cao 165 cm - Cân nặng 54 kg

8 Nâng ngực từ size B lên size D

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 29 - Chiều cao 157 cm - Cân nặng 46 kg

7 Nâng ngực từ size B lên size D

18-08-2014
Nâng ngực từ size B lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 30 - Chiều cao 162 cm - Cân nặng 56 kg