7 Nâng ngực từ size C lên size D

19-08-2014
Nâng ngực từ size C lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 27 - Chiều cao 169 cm - Cân nặng 54 kg

6 Nâng ngực từ size C lên size D

19-08-2014
Nâng ngực từ size C lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 27 - Chiều cao 160 cm - Cân nặng 53 kg

5 Nâng ngực từ size C lên size D

19-08-2014
Nâng ngực từ size C lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 26 - Chiều cao 169 cm - Cân nặng 52 kg

4 Nâng ngực từ size C lên size D

19-08-2014
Nâng ngực từ size C lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 30 - Chiều cao 169 cm - Cân nặng 63 kg

3 Nâng ngực từ size C lên size D

19-08-2014
Nâng ngực từ size C lên size D bằng mô cấy ngực Polytech-Loại Gel Cohesive -Tuổi 25 - Chiều cao 168 cm - Cân nặng 54 kg